montage1 webAž po hotový produkt připravenému k prodeji

U nás nenabízíme jen vývoj a výrobu. Na přání zajistíme montáž, justaci, nastavení, testování a balení – kompletně připraveno k prodeji!

Vytvořit něco nového ze složených EPP dílů – to je naše základní myšlenka. V našem montážním a konfekčním centru vznikají z jednotlivých dílů celé systémy. Ať už například v oblasti topení / klimatizace / vzduchotechniky, u modelů letadel nebo prvků pro stavebnictví. Komponenty, které vyžadují další krok zpracování, jsou součástí toku kompletního systému. konfek flieger webVýlisky s pěnových částic se různými způsoby skládají dohromady. Specifické výhody a vlastnosti materiálu zůstavají zachované. Začlení se další komponenty. Jako systémoví partneři a partneři ve vývoji přebíráme úkoly našich zákazníků, které již sami nechtějí přijmout.

Modely letadel dodáváme plně funkční - „Ready to Radio“. Jsou smontované, slepené a servo motory jsou zabudované, nastavené a seřízené.

U nás vyrobené ventilační jednotky na přání kompletujeme přímo v našem provozu. V kombinaci s našim NOVAFeed&Fix® systémem je možné uplatnit nepropustné a izolační průchodky a upevňující prvky.

V oblasti stavebnictví vyrábíme a montujeme např. vnější zásuvky. Základ tvoří díl z pěnových častic, který je doplněný a smontovaný pomocí dalších komponentů z jiných materiálů.