sicherheit signets webOchrana životní prostředí se týká nás všech

Jako vývojáři a výrobci plastových výlisků jsme si vědomi naší zodpovědnosti za nedotčené životní prostředí. Proto se snažíme formovat naše procesy na všech úrovních podniku ohleduplně vůči životnímu prostředí, s vědomím spotřeby energií a ve shodě se zákony.

Základem naší politiky životního prostředí jsou následující zásady:

  • Zavazujeme se k dodržování veškerých zákonů o životním prostředí a nařízení, které jsou pro nás platné.
  • Prostřednictvím odborné informace vytváříme důvěru u našich zákazníků a smluvních partnerů, tak i u veřejnosti.
  • Spolupracujeme důsledně s úřady a záchrannými službami, abychom vhodnými preventivními opatřeními a havarijními plány snížili rizika a následky havarijních případů.
  • U všech provozních stavů chceme snížit škody na životním prostředí a maximálně, pokud je to ekonomicky možné, použít nejlepší stav techniky, který je k dispozici.
  • Uvědomění pracovníků s ohledem na životní prostředí je nepřetržitě podporováno školícími opatřeními. 
  • Používáme zdroje a energie cíleně a úsporně, a příslušnými technickými a organizačními opatřeními minimalizujeme výskyt emisí, zatěžujících životní prostředí, jako jsou hluk, zbytkové materiály, odpad a odpadní vody.
  • Zjišťujeme dopady na životní prostředí u stávajících a výhledově rovněž nových činností, produktů a služeb, abychom mohli zvolit vhodná opatření pro ochranu životního prostředí.
  • Ochrana životního prostředí je podstatným úkolem vedení firmy. Nadřízení pracovníci zaujímají rozhodující funkci jako vzor pro pracovníky. Současně vyžadujeme od všech pracovníků jednání s vědomím zodpovědnosti a správného jednání vůči životnímu prostředí.

Pozadí:
Při výrobě ani při zpracování polystyrénové pěny nejsou používány materiály s obsahem FCKW. Polystyrénové pěny mají zřetelně vyšší ekologickou bilanci než mnohé vlákniny a sestávají z více než 95 procent z čistého vzduchu. Po použití je lze 100%-ně recyklovat a znovu zužitkovat.