form in maschine webNástroje

Lisovací nástroje musí po dobu několika let zajistit výrobu stejně kvalitních a vysoce hodnotných výlisků. S našimi dlouholetými partnery proto při výrobě každého nástroje přesně zadáváme specifikace a nastavujeme výrobní proces.

Při konstrukci nástrojů uplatňujeme zejména nové zkušenosti a technologie výroby nástrojů jako i inovativní postupy.

Vaše výhoda:

  • nejlepší možný vztah mezi kvalitou a flexibilitou, jakožto cena dílu a náklady na nástroj
  • nové technologie výroby formy umožňují nové využití
  • efektivní nástroje šetří energii a pomáhají životnímu prostředí