Inovativní produkty při zabezpečené kvalitě

Veškeré průběhy od nákupu přes vývojové a výrobní procesy až po dodávku splňují u firmy MORAplast nejvyšší standardy kvality.
Celá firma je bez výjimky certifikována dle DIN EN ISO 9001.

Jádrem naší politiky kvality je 5 zásad:

  • Spokojenost našich zákazníků je středem naší denní práce.
  • Kvalita je výsledkem práce všech pracovníků ve firmě.
  • Každý pracovník přispívá na svém pracovišti k realizaci naší myšlenky v oblasti kvality tak, že přebírá zodpovědnost za osobní pracovní výkon.
  • V odborných odděleních jsou jednou za rok společně vypracovány cíle kvality, hodnocené v průběhu roku a na konci každého obchodního roku.
  • Vedení firmy a všichni pracovníci se aktivně zúčastňují na procesu nepřetržitého zlepšování kvality (KVP).