Efektivní a ekologická řešení skříně

vidus scaledModerní ventilační jednotky jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie při zachování vysoké kvality vzduchu. Tyto požadavky ideálně splňuje skříň z expandovaného polypropylenu (EPP).

EPP má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, které ve větracích jednotkách pomáhají minimalizovat ztráty tepla nebo chladu, a tím snižovat spotřebu energie a zvyšovat účinnost. Další výhodou je nízká vlastní hmotnost EPP, která přispívá k výraznému snížení celkové hmotnosti větrací jednotky. Lehké a kompaktní jednotky se vyznačují snadnou manipulací a šetří místo.

To je přednost, jíž nabízí i litevský výrobce pokročilých ventilačních systémů Oxygen. Těleso ventilačních jednotek je navrženo tak, aby umožňovalo efektivní proudění vzduchu a zároveň maximalizovalo rekuperaci tepla. Jednotlivé součásti ventilačních jednotek, např. ventilátor, řídicí jednotka a výměník tepla, se připojují jednoduchým zasunutím do speciálně navržených vybrání v tělese z EPP, v němž jsou spolehlivě uloženy. To umožňuje naše důmyslná koncepce NOVAplex®.

Další prvky NOVAfeed&fix® se nacházejí na jiných místech skříně. Tím je usnadněno např. upevnění plechu vnějšího pláště přímo na šasi z EPP.

EPP je velmi odolný a ekologický materiál, který lze v uzavřeném cyklu 100% recyklovat.