Prohlášení o ochraně dat


Ochrana Vašich osobních údajů při shromažďování, zpracování a užívání při příležitosti Vaší návštěvy na naší domovské stránky je pro nás velmi naléhavým úkolem. Všechny údaje k Vaší osobě, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu atd., jakož i všechny další informace, které lze na Vás odvodit, se označují za osobní údaje. To zahrnuje i IP adresu, k jejímuž přenosu dojde automaticky při Vaší návštěvě webové stránky. To je technicky nutné.

Chceme, abyste věděli, kdy které údaje shromažďujeme a jak je používáme. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zajišťují, že předpisy o ochraně osobních údajů dodržujeme jak my, tak případní externí poskytovatelé služeb. Přitom zejména zohledňujeme základní nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) Evropské unie, uplatňované od 25.05.2018.

Automaticky jsou osobní údaje na této stránce shromažďovány pouze v technicky nezbytném rozsahu.

Níže najdete informace o tom, které údaje se během Vaší návštěvy podchycují a jak se používají.

Pokud chcete uplatnit Vaše práva (viz níže), obraťte se na nás jako na odpovědnou osobu za zpracování dat na této webové stránce – kontaktní údaje naleznete v tiráži.

V případě zásadních otázek nebo obav se prosím písemně obraťte na našeho externího inspektora ochrany údajů (DSB) na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do řádku předmětu zadejte prosím jméno naší společnosti, aby jej externí DSB mohl přiřadit snadněji.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Přístup na webové stránky
Když navštívíte naši webovou stránku, dojde k automatickému přenosu Vaší IP adresy a dalších informací. Automaticky protokolujeme každý přístup na naši domovskou stránku i každé možné vyhledání souboru uloženého na domovské stránce.

Protokoluje se: název vyhledaného souboru, datum a čas vyhledání, přenesené množství dat, zpráva o úspěšném vyhledání a webový prohlížeč. Z důvodu bezpečnosti a dostupnosti webových stránek a v souladu s § 100 TKG (rušení a zneužití telekomunikačních systémů) se na krátkou dobu (maximálně 7 dní) protokoluje také IP adresa. Přístup k tomuto protokolu probíhá jen při narušení bezpečnosti podle trestního práva.  Osobní uživatelské profily nejsou generovány!

Základem pro toto zpracování je člán.6, odst. 1, písm. b DSGVO, který dovoluje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Pokud chceme anonymně použít přenesenou IP adresu k dalším účelům, je to blíže objasněno níže.

Informační povinnosti podle čl. 13 DSGVO
Na základě obecného nařízení o ochraně dat jsme povinni poskytnout příslušné informace při každém shromažďování osobních údajů, které probíhá u příslušných subjektů údajů. V rámci naší webové stránky shromažďujeme osobní údaje o Vás, a proto bychom Vás o tom rádi informovali. Toto shromažďování probíhá, pokud například
•    získáme Vaši IP adresu pro technické zabezpečení webové stránky.
•    používáme sledovací nástroj, který používá IP adresu.
•    pro komunikaci s námi přijmeme Vaše zadané údaje v kontaktním modulu.

Základní postup:
Pokud jste nám dali k dispozici Vaše osobní údaje, použijeme je pouze k zodpovězení Vašich dotazů a pro technickou administraci. Výjimku tvoří anonymizovaná IP adresa ke statistickému vyhodnocení.
Vaše osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám nebo jinak předány, pokud je to nutné za účelem realizace smlouvy - zejména se jedná o poskytnutí údajů o objednávce dodavatelům, dále pokud je to nutné pro účely vyúčtování, pokud jsme k tomu povinni ze zákona, v rámci zpracování zakázky naším subdodavatelem nebo pokud jste s tím předem souhlasili. Do budoucna máte právo udělený souhlas kdykoliv zrušit.
K výmazu uložených osobních údajů dojde, když zrušíte Váš souhlas k ukládání, pokud je již nepotřebujeme znát k plnění účelů souvisejících s jejich uložením, pokud je proces ukončen a nebrání tomu žádné zákonné lhůty pro výmaz nebo pokud je jejich ukládání nepřípustné z jiných zákonných důvodů. Pokud nelze údaje vymazat z technických důvodů, budeme je anonymizovat, aby v budoucnu nemohly být uvedeny do souvislosti s příslušnou osobou.
Za veškeré shromažďování, příp. zpracování této webové stránky odpovídá náš podnik.

Doplňující podrobné údaje najdete v následujících bodech.  


Newsletter
Pokud máte zájem o zasílání našeho newsletteru z důvodu poskytnutí informací o našem podniku a našich produktech a službách, potřebujeme od Vás oslovení, jméno, příjmení a Vaší e-mailovou adresu, název firmy a oddělení i údaje o ochraně proti spamu.
Po Vašem přihlášení vám pošle náš systém e-mail s odkazem na aktivaci, který je platný 3 dny a čímž potvrdíte registraci (postup Double-Opt-In). Tím se zajistí, že jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s příjmem newsletteru. Newsletter začnete dostávat až od tohoto okamžiku. Pokud odkaz na aktivaci nepotvrdíte, nebudou Vaše údaje zohledněny.
Váš souhlas s ukládáním e-mailové adresy a Vašich uvedených údajů v naší zákaznické databázi i jejich využitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit. K tomu najdete v newsletteru příslušnou poznámku s odkazem.
Pro dotazy ohledně našeho podniku, produktů a služeb máte k dispozici náš kontaktní formulář.
Vaše e-mailová adresa bude použita pouze k realizaci zasílání newsletteru. Případně je použijeme k plnění poskytovatele služeb v rámci zákonných požadavků (např. jako zpracovatel zakázky).
Zpracování údajů zadaných v přihlašovacím formuláři k newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a DSGVO).


Kontaktní formulář

Kontaktujete-li nás přes naši webovou stránku, získáme od Vás různé osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři. Povinná pole, která jsou označena hvězdičkou, potřebujeme pro smysluplné zpracování Vašeho požadavku – ostatní údaje jsou dobrovolné. Na základě těchto Vámi zadaných údajů, které nám poskytnete zasláním kontaktního formuláře se bez ukládání do mezipaměti vygeneruje zašifrovaný e-mail. Šifrováním podle „stavu techniky“ splňujeme požadavky na přiměřené technické a organizační preventivní opatření podle §13, odst. 7 TMG, i čl. 32, odst. 1 DSGVO.
Tyto informace používáme výhradně k vyřízení Vašeho dotazu. K tomu je pro nás nutný výše uvedený proces. Pokud je to nutné k vyřízení, zahrneme do zpracování Vašich údajů při zohlednění platných právních předpisů (např. v rámci zpracování zakázky) i další místa. Pokud nám budou poskytnuty Vaše údaje za účelem nebo v rámci obchodního vztahu s námi, uložíme Vaše kontaktní v této věci v našich interních systémech. Pro umožnění procesu interního zpracování může být Váš vlastní požadavek uchováván i v interních systémech (např. ticket systém, e-mailový systém).
Protože vycházíme z časově neomezené obchodní spolupráce, vymažeme, příp. anonymizujeme tyto údaje pouze na vyžádání (viz později Vaše právo na výmaz) nebo když odpadne důvod pro ukládání dat, pokud tomu nebrání zákonné lhůty pro uchování dat nebo lhůty pro výmaz.
Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, prohlašujete, že souhlasíte s jejich zpracováním podle existujícího prohlášení o ochraně osobních údajů (souhlas podle čl. 6, odst.1, písm. a DSGVO). Pokud jsou Vaše údaje nutné k plnění obchodního vztahu („smlouva“), je toto právním základem zpracování.


Přihlášení na naší webovou stránku
Zaměstnanci se mohou přihlásit na naši stránku vlastními přihlašovacími údaji, a tím získají možnost používat další funkce, příp. vyhledat zvláštní informace.

Na základě existujících přihlašovacích údajů se na naši stránku mohou přihlásit i administrátoři a potom mají další možnosti.

Tyto možnosti jsou zřízeny pouze pro vnitropodnikové účely, právní základ k tomuto vychází z čl. 6, odst.1, písm. b, v jednotlivých případech i z článku 6, odst. 1, písm. f.

Cookies
Internetové stránky používají na více místech tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které zůstanou ve Vašem počítači a uloží je Váš prohlížeč. Mohou mít nejrůznější funkce: cookies umožňují uživateli pohodlné používání internetu. Tímto způsobem získá internet druh paměti - internetová stránka si pamatuje, že ji uživatel již předtím vyhledal a nové přihlašování u zašifrované stránky je již zbytečné. Soubory cookies umožňují zjistit komplexní využívání a chování uživatelů na internetu. Mohou uložit informace o využívání internetu a poskytnout je uživateli. V důsledku toho umožňuje používání cookies vytváření profilu, který musí být podle zákona o ochraně dat kriticky sledován.

Cookies se používají hlavně v oblasti online marketingu, kdy se má zapojit personalizovaná reklama. Pod heslem „Targeting“ jsou shrnuty aktivity, které mají umožnit prolínání reklamy na webových stránkách, zaměřené na cílové skupiny. Pokračováním této reklamní strategie je tzv. retargeting, při kterém poskytovatel služeb/inzerent webu označí zákazníky při návštěvě firemní domovské stránky pomocí tzv. tracking cookies, a když pak zákazník brouzdá na internetu, při návštěvě cizích stránek se mu pravidelně jako banner zobrazuje reklama, aby mu cíleně připomínala jeho produkty.

Na naší stránce nepoužíváme žádné cookies k „targetingu“.

U většiny cookies,které používáme, se jedná o tzv. „session cookies“. Ty se po skončení Vaší návštěvy automaticky vymažou. Případné další zvláštní pojednání o souborech cookies u explicitních míst užití si přečtěte na jiném místě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ve zprávách v bannerech.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informování o používání cookies, a to povolili jen v jednotlivých případech, přijali cookies jen pro určité případy nebo je obecně vyloučili i pro aktivaci automatického výmazu cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky vyloučena.

Cookies, které jsou nezbytné k provedení elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které si přejete, se ukládají na základě čl. 6, odst. 1, písm. f DSGVO („zpracování k ochraně oprávněných zájmů“). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies kvůli technicky bezchybnému a optimálnímu zajištění jeho služby. Pokud jsou uloženy jiné cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho chování na internetu), bude se s nimi v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zacházet odděleně.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah převzít žádnou záruku. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránce byly k době propojení zkontrolovány v souvislosti s možným porušováním práv. Protiprávní obsah nebyl k době propojení rozpoznán. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétního důvodu pro domněnku porušení práva proveditelná. Vyjde-li najevo porušení práva, okamžitě tyto odkazy odstraníme. Vezměte prosím na vědomí prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran, na jejichž stránku je odkazováno.
Chceme upozornit na to, že přes odkaz „Jobs & Karriere / aktuelle Stellen- und Ausbildungsangebote“ („ práce a kariéra / aktuální nabídka volných míst a vzdělávání ") se dostanete na zašifrovanou stránku. Ta se hned propojí s aplikací Google Maps (viz také níže).


Google Maps
Přes položku nabídky „Unternehmen / Anfahrt“ („podnik / příjezd“ ) se dostanete na naší webovou stránku, která je propojena s grafickým zobrazením „Google Maps“ od spol. Google Inc. Tím můžete určit naše umístění na mapě. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se shromažďováním, zpracováním i užíváním automaticky získaných údajů prostřednictvím spol.Google, jejích zástupců a třetích osob. Právním základem je tak vedle čl. 6, odst. 1, písm. a DSGVO (souhlas) náš oprávněný zájem podle čl.6, odst. 1, písm. f DSGVO.
Podmínky užívání Google Maps najdete pod Nutzungsbedingungen von Google Maps

Vaše práva - práva subjektu údajů podle DSGVO
Práva subjektu údajů, tj. Vaše práva ohledně zacházení s Vašimi údaji upravují články 12 – 23 DSGVO. Ty jsou vůči nám v zásadě následující:

•    Právo na informace nejpozději v době shromažďování osobních údajů podle čl. 13 DSGVO, které tímto prohlášením o ochraně osobních údajů dodržujeme.
•    Právo na informace podle čl. 15 DSGVO
•    Právo na výmaz podle čl. 17 DSGVO
•    Právo na omezení zpracování podle čl. 18 DSGVO
•    Právo na námitku podle čl. 21 DSGVO
•    Případně: právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO

V souladu s DSGVO a dalšími právními předpisy Vás budeme podporovat v tom, abyste mohl/a uplatnit svá práva.

U dotazů ohledně výkonu Vašich práv se prosím obraťte na místo uvedené v tiráži. Uvědomte si prosím, že i v zájmu práv druhých osob můžeme sdělit osobní informace, pouze pokud můžete prokázat svou totožnost. Proto upřednostňujeme následující způsob:
Na písemný dotaz Vaší žádosti rádi vyhovíme. Dostanete od nás doporučený dopis s příslušnými podklady. Kvůli možným dalším dotazům Vás požádáme o poskytnutí dalších údajů (e-mail a/nebo telefon).

Máte také právo podat odvolání u příslušného dozorového orgánu. Příslušným orgánem je zpravidla zmocněnec pro ochranu osobních údajů spolkové země, v níž má náš podnik sídlo - v našem případě tedy zmocněnec pro ochranu osobních údajů Bádenska- Württemberska. Seznam inspektorů ochrany údajů i jejich kontaktních údajů jsou uvedeny na následujícím odkazu:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


. Používání programů pro analýzu webu
Užíváním naší webové stránky udělujete svůj souhlas k používání uvedených programů pro analýzu webu, které jsou kromě „oprávněného zájmu“ podle čl. 6, odst.1, písm. f DSGVO považovány za právní podklad. Zrušení můžete do budoucna uplatnit aktivací příslušného odkazu nebo konfigurací příslušného prohlížeče.

Údaje nepoužíváme k identifikaci návštěvníků webové stránky, ale zásadně jen pro statistické účely, abychom optimalizovali naši webovou nabídku. Přitom je pro nás mimo jiné důležité vědět, jak se anonymizovaní návštěvníci na naši stránce pohybují. IP adresa se vždy zkrátí, aby již nebylo možné subjekt údajů identifikovat.

K předání údajů dojde jen v případě, že se poskytovatel služeb zapojí do získání, příp. vyhodnocení informací v rámci zpracování zakázky podle čl. 28 DSGVO.

Na základě anonymizace IP adresy nejsou od tohoto okamžiku dávány žádné další „osobní údaje“.

Matomo (dříve Piwik)
Tato webová stránka využívá webovou službu open source pro analýzu webu Matomo. Matomo používá
tzv."cookies". Jedná se textové soubory,které se ukládají ve Vašem počítači
a umožňují analýzu toho, jak používáte webovou stránku. Informace získané
prostřednictvím cookies o používání této webové stránky se ukládají na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizovaná. Cookies spol. Matomo zůstávají na Vašem koncovém zařízení do doby, než je vymažete.
Ukládání cookies spol. Matomo probíhá na základě čl. 6, odst.1, písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, aby tak mohl optimalizovat svou webovou nabídku i reklamu.
Informace získané prostřednictvím cookies o používání této webové stránky nebudou předány třetím osobám. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwarového prohlížeče, v tomto případě Vás však upozorňujeme na to, že nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Pokud s ukládáním a užíváním Vašich údajů nesouhlasíte, můžete je zde deaktivovat. V tomto případě bude ve Vašem prohlížeči uložen soubor opt-out cookie, který zabrání tomu, aby spol. Matomo ukládala údaje o využití. Pokud své cookies vymažete, vymažete tím zároveň i soubor opt-out cookie. Při opětovné návštěvě naší stránky musí být tento soubor opětovně aktivován.

Vaši návštěvu této webové stránky v současné době podchycuje webová analýza spol. Matomo (dříve Piwik). Pokud s tím nesouhlasíte, klikněte zde.

Bezpečnostní upozornění:
Usilujeme o to, abychom přijetím všech technických a organizačních možností Vaše osobní údaje tak, aby nebyly přístupny pro třetí osoby. V případě komunikace přes nezašifrovaný e-mail nemůžeme zajistit úplnou bezpečnost údajů, proto Vám zasíláme informace zašifrovaným způsobem nebo poštou.