Precizní technologie výroby

CHA 7 10 Monoblock ODU kleinTepelná čerpadla jsou stále více žádaná pro vytápění jak v novostavbách, tak v modernizovaných budovách a jsou považována za nejlepší způsob, jak snížit emise CO2 generované vytápěním budov. Tepelná čerpadla vzduch/voda využívají pro vytápění a přípravu teplé vody teplo uložené ve vzduchu a zároveň je lze v létě využít pro chlazení.

Ve vysoce účinném CHA monoblokovém tepelném čerpadle od společnosti WOLF GmbH jsou všechny důležité technické komponenty procesu výroby tepla spojeny ve venkovní jednotce. Bezpečné uložení jednotlivých součástí uvnitř krytu zajišťují výlisky vyrobené z expandovaného polypropylenu (EPP) od společnosti RUCH NOVAPLAST. Pro každé tepelné čerpadlo je zapotřebí 14 jednotlivých výlisků z částicové pěny.

Zvláštní výzvou je vyrobit jednotlivé díly tak, aby do sebe navzájem perfektně zapadaly a nedocházelo k žádnému nesouladu. Tolerance výlisků jsou proto nastavené velmi přísně.
Společnost RUCH NOVAPLAST se na výzvy tohoto druhu připravila v loňském roce investicí do rozšíření strojového parku. Restrukturalizací výrobních procesů byly vytvořeny optimální podmínky pro bezproblémovou výrobu výlisků z částicové pěny. Odborný personál obsluhující stroje je proškolen odpovídajícím způsobem a díky neustálým kontrolám zajišťuje trvale vysokou kvalitu.