LAMBDALIT® – výlisky z pěnových částic pro nové oblasti použití

sunporVyužití EPS výlisků z pěnových částic s vysokými mechanickými požadavky je dnes často technicky možné jen omezeně nebo není ekonomicky smysluplné, a to z důvodu požadovaných vysokých hustot a při výrobě s tím spojeným dlouhým dobám cyklů.

S materiálem LAMBDALIT® je však poprvé možné na EPS lisovacích strojích vyrábět jednoduchým a nákladově efektivním způsobem komplexní EPS výlisky z pěnových částic o hustotě 230 až 410 kg/m³. Kromě vysokých mechanických pevností vykazují tyto výlisky nízkou tepelnou vodivost (48 – 63 mW/mK) a vysokou pevnost při vytahování šroubů. Zároveň je možné tyto výlisky dále opracovat frézováním, řezáním nebo řezáním vodním paprskem.

Výlisky z materiálu LAMBDALIT® jsou vhodné především pro použití v oblastech s vysokými nároky na mechanické pevnosti v kombinaci s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Mezi již realizované projekty s materiálem LAMBDALIT® patří výlisky, které zabraňují vzniku tepelných mostů v oblasti stavebního příslušenství nebo výlisky technické. LAMBDALIT® tak lze použít v rozmezí mezi běžnými EPS výlisky a vstřikovanými výlisky.

Společnost RUCH NOVAPLAST již nasbírala zkušenosti s tímto materiálem a je připravená na jeho nová využití.

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu s použitím cookies souhlasíte.